Frånvaroanmälan

Vi vill att ni gör er sjukanmälan före klockan 7.30 och att ni anger, om möjligt, hur många dagar eleven beräknas vara frånvarande. Om det är svårt att ange i förväg så gör ni en ny sjukanmälan för varje sjukdag.

Via Skolwebben (kräver e-legitimation)

För årskurserna 4-9: 08 – 508 418 36

För årskurserna F-3: anmäl direkt till arbetslagen.

Lusthuset Årskurs F-2E 08-508 418 52     076-1204122
Drivbänken Årskurs F-2F 08-508 418 54     076-8252728
Fröhuset Årskurs F-2G 08-508 418 48     076-8252725
Trädgården Årskurs 3 08-508 418 56     076-8252753
     
     

När ni gör en sjukanmälan och talar in ett meddelande på telefonsvararen så vill vi veta:
• Elevens för- och efternamn
• Klass
• Vem det är som gör anmälan

Dela: