Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskolan.
På Trollbodaskolan arbetar personalen aktivt för att stödja barns utveckling gällande ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker utifrån barnets ålder, erfarenhet och mognad.Verksamheten på fritidshemmet ska vara trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får ett stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det är  även viktigt att barnen får lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter.

Trollbodaskolan har sex fritidshemsenheter fördelade i åldrarna F-1 och 2-5. På fritidshemmet läggs stor vikt på leken, fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utflykter. Att leka är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sitt lärande. Leken är deras verktyg att förstå, hantera information och lösa problem. Eleven omsätter det man lärt sig i skolan och testar det genom leken.

Den röda tråden från
F-klass - åk 5 på fritidshemmet.

  • Besöka parklekar i närområdet
  • Prova på att åka skridskor
  • Besöka skogen för lek och rörelse.
  • Få vattenvana och utveckla sina färdigheter i simning.
  • Att själva planera, ansvara och genomföra en aktivitet
  • Traditioner: ex. midsommar, fritidshemmens dag m.m.
  • Demokrati: ex. fritidsråd 
Dela:
Kategorier:

Till föräldrar med barn i årskurs 3

Uppsägning av fritidshemsplats

För elever i skolår 3 upphör möjligheten att vara inskriven på fritidshem fr.o.m. skolstart i skolår 4. En uppsägning av fritidshemsplatsen sker alltså automatiskt från oss den 6/7-18. Om ni önskar avsluta fritidshemsplatsen före den 6/7-18 så använder ni uppsägningsblanketten som finns på här på hemsidan. Det är en månads uppsägningstid från det att uppsägningen kommit oss tillhanda. Den ska postas eller lämnas till skolans expedition.

Från skolår 4 så erbjuds alla elever plats i fritidsklubben. Kom ihåg att göra en anmälan till fritidsklubben vid terminsstart.