Skolbibliotek

Trollbodaskolan har ett välsorterat skolbibliotek med cirka 6 000 titlar skön- och facklitteratur. Hit kan elever komma för att låna böcker, sitta och läsa, få boktips, söka information och utföra skolarbete vid datorerna.
 

Låneregler
Trollbodaskolans bibliotek använder sig av ett datoriserat utlåningssystem. För att kunna låna böcker, läromedel, IT-utrustning mm. krävs ett personligt lånekort. Låntagaren och dess vårdnadshavare är ansvariga för det som lånas på kortet tills att lånen har avregistrerats. Eleverna ska därför se till att alltid förvara sitt lånekort och lånat material inlåst.
 

Lånekort
Alla elever får ett personligt lånekort gratis. Om eleven på något sätt förlorar detta, kostar det 20 kronor att köpa ett nytt. Vid förlust av lånekort, ska eleven direkt anmäla detta till biblioteket så vi kan spärra kortet. Naturligt nötta lånekort byts ut utan avgift.
 

Lånetider
• Skönlitteratur: 4 veckor.
• Facklittteratur: 1 vecka.
• Läromedel: Läromedlen har olika lånetider.
• IT-utrustning: Daglån.
 

Kravrutiner
Varje månad delar biblioteket ut påminnelser till arbetslagen om försenade lån. Ansvarig lärare ska vidarebefordra denna information till elev- och vårdnadshavare. Om det uppstår frågor kring detta vill vi att lärare, elev eller vårdnadshavare direkt kontaktar biblioteket.
Elever i åren 1-9 som förlorat eller skadat bok är ersättningsskyldiga.
För böcker debiteras ett schablonbelopp
• Skönlitteratur: 120 kr
• Facklitteratur: Enligt aktuellt anskaffningsvärde
• Läromedel: Enligt aktuellt anskaffningsvärde
Det går också att ersätta den förlorade eller skadade boken genom att själv köpa ett nytt exemplar. Information om detta finns även i lånekortskontraktet som går hem till elev och vårdnadshavare. Om böcker eller läromedel inte har lämnats tillbaka eller ersatts efter två påminnelser skickas en faktura till vårdnadshavaren.

Läsrum
I biblioteket finns två läsrum. I dessa kan eleverna jobba med skolarbete. Utvecklingssamtal och modersmålsundervisning förekommer också i läsrummen.

Inlästa läromedel
Trollbodaskolan har sedan flera år tillbaka ett skolabonnemang hos Inläsningstjänst och har fri tillgång till inlästa läromedel för elever med läshinder. Vidare är det möjligt att skapa elevkonton så att varje elev kan ladda hem sina egna läromedel. Läs mer här.

Biblioteksråd
Biblioteksråd sker cirka en gång per månad.
 

Kopiering
I biblioteket finns en kopiator där eleverna har möjlighet att kopiera materiel till skolarbete.
 

Länkar
Sök i bibliotekets katalog, WINBIB
Barnens tal- och punktskriftsbibliotek
 

Kontaktuppgifter
Maria Jansson, biblioteksansvarig Tel. 08-508 418 47
 

Öppettider
Måndag: 10.00-14.00
Tisdag:  10.00-14.00
Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-14.00
Fredag:  10.00-14.00

Lån av skönlitteratur kan göras tillsammans med skolans personal även när biblioteket är stängt!