Arbetslag

På Trollbodaskolan finns elva undervisande arbetslag: 

 

Lusthuset Årskurs F-2E Hus E, plan 1 
Drivbänken Årskurs F-2F Hus F, plan 1 
Fröhuset Årskurs F-2G Hus G, plan1 
Trädgården Årskurs 3 Hus E, plan 2 
Bikupan Årskurs 4 Hus G, plan 2 
Växthuset Årskurs 5 Hus F, plan 2  
Studion Förberedelseklass Hus A, plan 2
Åk 6 Årskurs 6 Hus D, plan 1
Åk 7 Årskurs 7 Hus A, plan 2
Åk 8 Årskurs 8 Hus D, plan 2
Åk 9 Årskurs 9 Hus B, plan 2

 

Information om Frånvaroanmälan

Antal: 86