Skolkurator

Jag som arbetar som skolkurator på Trollbodaskolan heter Hélène Österlund och till mig är elever i årskurserna 4-9 hjärtligt välkomna!

Jag arbetar bl a med:
• Kamratsvårigheter
• Kränkande behandling
• Konfliktlösning
• Nedstämdhet och oro
• Stress
• Svårigheter att komma iväg till skolan

Jag kan även ge vidare handledning vid problem i sociala situationer utanför skolan, som till exempelvis vid bruk av alkohol, tobak eller andra droger, relationsproblem i hemmet mellan barn/förälder eller annat som påverkar skolarbetet.
Jag välkomnar alla typer av frågor som elever eller föräldrar kan tänkas ha gällande skol- och/eller familjesituationer och hänvisar er till andra stödinsatser vid behov.

Jag arbetar även med förebyggande projekt på skolan så som kill- och tjejgrupper och är kontaktperson för vår Skolmedling samt vår Likabehandlingsgrupp.
Jag är i tjänst tisdag-fredag, men då jag ofta har inbokade besök är det lättast att ringa eller maila mig för att boka en tid.
Om jag inte har möjlighet att svara i telefon, lämna ett meddelande så ringer jag upp så snart jag kan. Det går även bra att be om en tid till mig genom en elevs mentor.

Kontakt:
Telefon: 08-508 41 843
E-post: helene.osterlund@stockholm.se

Dela: