Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation) eller via telefon:
  • För årskurserna F-3: anmäl direkt till arbetslagen
  • För årskurserna 4-9: 08-508 418 36  

  När ni gör en sjukanmälan och talar in ett meddelande på telefonsvararen så vill vi veta:

  • Elevens för- och efternamn
  • Klass
  • Vem det är som gör anmälan

   

   

  Kategorier: