Trygghet, respekt och empati

På Trollbodaskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor.

Varierade undervisningsformer, systematisk uppföljning av elevernas studieresultat, tät återkoppling med vårdnadshavare tillsammans med en trygg skolmiljö där alla elever blir sedda är våra grundstenar.

Vårt pedagogiska utvecklings- och förbättringsarbete har som utgångspunkt aktuell skolforskning.

Skolan är mycket fint belägen och har nya moderna lokaler som inbjuder till möten och lärande.

Dela:
Kategorier: