Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl.07.30 varje dag ditt barn är frånvarande.

Rutiner för frånvaroanmälan

Vi vill att ni gör er sjukanmälan före klockan 07.30 och att ni anger, om möjligt, hur många dagar eleven beräknas vara frånvarande. Om det är svårt att ange i förväg så gör ni en ny sjukanmälan för varje sjukdag. Vårdnadshavare till elever för åldrarna förskoleklass och årskurs 1-9 ska anmäla frånvaro digitalt genom skolplattformen, via frånvaro app eller sms. 

https://trollbodaskolan.stockholm.se/anmal-franvaro

Om sjukanmälan talas in som ett meddelande på telefonsvararen så vill vi veta:

  • Elevens för- och efternamn
  • Klass
  • Vem det är som gör anmälan

All frånvaroanmälan ska göras genom Skolplattformen, App- anmäl frånvaro och sms.

Anmäl frånvaro genom Skolplattformen (länk till handhavandeguide för vårdnadshavare om skolplattformen)
Frånvaroanmälan ska göras via Skolplattformen (kräver e-legitimation). Uppgifterna om en elev i Skolplattformen får inte hamna i orätta händer och därför behöver alla vårdnadshavare använda e-legitimation eller BankID. E-legitimation eller BankID skaffar du hos din bank. 

Anmäl frånvaro med app (länk till supportguide- anmäl frånvaro via app)
Med appen anmäl frånvaro kan du snabbt och enkelt anmäla ditt barns frånvaro genom din mobiltelefon. Tänk på att du behöver registrera ditt mobiltelefonnummer för att kunna använda appen. Nu finns även möjlighet att anmäla heldag med appen. 

Anmäl frånvaro med sms (länk till supportguide- anmäl frånvaro via sms)
Du kan skicka ett sms för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du först behöver registrera ditt mobiltelefonnummer för att du ska kunna anmäla frånvaro med sms.  

Support till dig som vårdnadshavare (länk till information om support för vårdnadshavare)
Mer information om frånvaro och ledighet, E-tjänsten Skolplattformen, app, sms och kontaktuppgifter till support finns på stockholm stads hemsida.

sjuk pojke

 

 

 

 

Dela: