Till innehåll på sidan

Anmäl frånvaro och ledighet

När ditt barn är sjukt ska du kontakta skolan och meddela att barnet är frånvarande. Du kan till exempel använda en app eller skicka ett sms, enligt skolans rutiner. All frånvaro skall anmälas i Skolplattformen innan klockan 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg hos skolans rektor.

Anmäl sjukfrånvaro via app

Du kan anmäla frånvaro på olika sätt, till exempel genom appen Anmäl frånvaro eller ett sms. 

Ladda ner Anmäl frånvaro för iPhone

Ladda ner Anmäl frånvaro för Android

Kom ihåg att registrera ditt telefonnummer i e-tjänsten Mina sidor innan du använder appen.

Anmäl sjukfrånvaro via sms

Supportguide om sms-tjänsten Anmäl frånvaro

Registrera ditt telefonnummer i Mina sidor innan du sms:ar.

Anmäl sjukfrånvaro via Skolplattformen

Logga in med bank-id eller tjänstekort.

Film: Så anmäler vårdnadshavare frånvaro i Skolplattformen

Ring skolan

Om skolplattformen av någon anledning inte fungerar, kan du ringa till ditt barns lärare och anmäla frånvaro. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

 

Ogiltig frånvaro

Kommer ditt barn inte till skolan, och om du inte har anmält frånvaro, registrerar skolan ditt barns frånvaro som ogiltig. Du får information av skolan om detta samma dag det inträffar. Ogiltig frånvaro redovisas även skriftligt av skolan, till exempel på ditt barns terminsbetyg.

Skolan startar en utredning om ditt barn har längre eller upprepad frånvaro, oavsett om den är ogiltig eller giltig. Om skolan misstänker att barnet far illa är skolan skyldig att anmäla det till socialtjänsten. 

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet hos skolans rektor som gör en individuell (personlig) bedömning för varje ansökan.

Blankett Ledighetsansökan för elev i grundskolan

 

Dela: