Ansökan och uppsägning av plats

Fritidshem

Ansökan och uppsägning till fritidshem görs digitalt via e-tjänsten Min barnomsorg.

Du ska säga upp ditt barns plats på fritidshemmet eller fritidsklubben om du inte längre vill ha den. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till skolan. Du betalar avgiften under uppsägningstiden. Kan du av någon anledning inte använda e-tjänsten Min Barnomsorg ska du lämna in en uppsägningsblankett.

Fritidshem (Förskoleklass, årskurs 1-3)
Ansökningsblankett till fritidshem
Uppsägningsblankett till fritidshem

Fritidsklubb

Ansökan och uppsägning till fritidsklubb görs via blankett som lämnas till skolan.

Fritidsklubb (årskurs 4-5)
Ansökningsblankett till fritidsklubb 1819
Uppsägningsblankett till fritidsklubb

Dela:
Kategorier: