Ansökan och uppsägning av plats

Under den delen av skoldagen som ditt barn inte går i skolan kan ditt barn vara på fritidshem eller på fritidsklubb.

Fritidshem

Ansökan till fritidshem görs genom att lämna en anmälningsblankett som lämnas till skolan. När skolan registrerat anmälan skickas ett digitalt erbjudande till vårdnadshavare genom en e-tjänst där inkomstuppgifter ska registreras. Uppsägning av plats till fritidshem kan också göras digitalt via e-tjänsten.

Du ska säga upp ditt barns plats på fritidshemmet eller fritidsklubben om du inte längre vill ha den. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till skolan. Du betalar avgiften under uppsägningstiden. Kan du av någon anledning inte använda e-tjänsten Min Barnomsorg ska du lämna in en uppsägningsblankett.

Fritidshem (Förskoleklass, årskurs 1-3)
Ansökningsblankett till fritidshem
Uppsägningsblankett till fritidshem

Fritidsklubb

Ansökan till fritidsklubb görs via anmälningsblankett, uppsägning till fritidsklubb kan göras via min barnomsorg eller via blankett som lämnas till skolan.

Fritidsklubb (årskurs 4-5)
Ansökningsblankett till fritidsklubb 1920
Uppsägningsblankett till fritidsklubb

Mer information om fritidshem och fritidsklubb finns att läsa på stadens hemsida. Extern länk: https://www.stockholm.se/ForskolaSkola/FritidshemFritidsklubb/

Dela:
Kategorier: