E-tjänster

E-tjänster inom Stockholm stad

Mina sidor

På Mina Sidor kan du hantera de konton som du använder för att logga in i stadens e-tjänster. 

Vissa av stadens e-tjänster kräver inloggning eftersom de systemen kan innehålla personuppgifter om dig som behöver skyddas.

Det finns två typer av inloggningskonton:

  • e-legitimationskonto som skapas automatiskt när du loggar in med exempelvis bank-id eller mobilt  bank-id
  • lösenordskonto som består av en e-postadress och ett lösenord.

Med ett e-legitimationskonto kan du använda alla e-tjänster, medan du med ett lösenordskonto bara kommer åt vissa e-tjänster. 

På Mina sidor kan du hantera dina e-tjänstkonton. Du kan skapa nya lösenordskonton, ändra lösenord på befintliga samt koppla dina lösenordskonton till ditt e-legitimationskonto. Supportguide- hitta till mina sidor.

Mina uppgifter

I Mina uppgifter, en del av Mina sidor, kan du registrera uppgifter om dig själv såsom adress, e-postadress och telefonnummer. Då kan uppgifterna hämtas till de e-tjänster du använder som är anslutna till Mina sidor. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dina kontaktuppgifter uppdaterade. Supportguide- uppdatera mina uppgifter

E-tjänsten Skolplattformen

Stockholm Skolwebb byts från höstterminen 2018 mot Skolplattform Stockholm.

Support för vårdnadshavare:
Telefon: 08-508 115 52
E-post: e-support@stockholm.se

Inloggningshjälp- skolplattformen elev och vårdnadshavare

Supportguide handhavandeguide skolplattformen för vårdnadshavare,

Supportguide logga in

E-tjänsten söka skola

Mellan 15 januari och 15 februari kan du som vårdnadshavare själv välja skola. Du ansöker om skolplacering via e-tjänst eller blankett för förskoleklass och årskurserna 1-9. Här kan du läsa mer om hur du ansöker till skola för ditt barn www.stockholm.se/sokaskola 

Intresseanmälan/ansökan utanför skolsöksperioden görs genom blankett som skickas direkt till skolan. Ansökningsblankett till Trollbodasskolan hittar du här: http://www.stockholm.se/-/Blanketter/Blanketter-O-T/

Information om att ansöka skola via e-tjänsten söka skola.

Kontaktcenter ger support

Kontaktcenter ger vägledning och support till vårdnadshavare när det gäller inloggning till alla e-tjänster i Stockholm stad.

Telefon: 08-508 00 508
E-post:e-support@stockholm.se

Supportguide med kontaktuppgifter till support

support

Dela: