E-tjänster

E-tjänster inom Stockholm stad

Mina sidor

På Mina Sidor kan du hantera de konton som du använder för att logga in i stadens e-tjänster. 

Vissa av stadens e-tjänster kräver inloggning eftersom de systemen kan innehålla personuppgifter om dig som behöver skyddas.

Det finns två typer av inloggningskonton:

  • e-legitimationskonto som skapas automatiskt när du loggar in med exempelvis bank-id eller mobilt  bank-id
  • lösenordskonto som består av en e-postadress och ett lösenord.

Med ett e-legitimationskonto kan du använda alla e-tjänster, medan du med ett lösenordskonto bara kommer åt vissa e-tjänster. 

På Mina sidor kan du hantera dina e-tjänstkonton. Du kan skapa nya lösenordskonton, ändra lösenord på befintliga samt koppla dina lösenordskonton till ditt e-legitimationskonto. Supportguide- hitta till mina sidor.

Mina uppgifter

I Mina uppgifter, en del av Mina sidor, kan du registrera uppgifter om dig själv såsom adress, e-postadress och telefonnummer. Då kan uppgifterna hämtas till de e-tjänster du använder som är anslutna till Mina sidor. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dina kontaktuppgifter uppdaterade. Supportguide- uppdatera mina uppgifter

E-tjänsten Skolplattformen

Stockholm Skolwebb byts från höstterminen 2018 mot Skolplattform Stockholm.

Support för vårdnadshavare:
Telefon: 08-508 115 52
E-post: e-support@stockholm.se

Inloggningshjälp- skolplattformen elev och vårdnadshavare

Supportguide handhavandeguide skolplattformen för vårdnadshavare,

Supportguide logga in

E-tjänsten Söka skola

Mellan 15 januari och 15 februari kan du som vårdnadshavare själv välja skola. Du ansöker om skolplacering via e-tjänst eller blankett för förskoleklass och årskurserna 1-9. Här kan du läsa mer om hur du ansöker till skola för ditt barn www.stockholm.se/sokaskola 

Intresseanmälan/ansökan utanför skolsöksperioden görs genom blankett som skickas direkt till skolan. Ansökningsblankett till Trollbodasskolan hittar du här: http://www.stockholm.se/-/Blanketter/Blanketter-O-T/

Information om att ansöka skola via e-tjänsten söka skola.

E-tjänst Min barnomsorg

Du ansöker om plats på fritidshem och fritidsklubb genom att lämna en ansökningsblankett till skolan. När du som vårdnadshavare ansökt om plats hanterar du erbjudande och uppsägning av plats på fritids genom e-tjänsten Min barnomsorg. Mer information finns att läsa på Stockholm stads webbplats.

Länk till stadens webbplats

Länk till e-tjänst Min barnomsorg

Kontaktcenter ger support

Kontaktcenter ger vägledning och support till vårdnadshavare när det gäller inloggning till alla e-tjänster i Stockholm stad.

Telefon: 08-508 00 508
E-post:e-support@stockholm.se

Supportguide med kontaktuppgifter till support

support

Dela: