E-tjänster inom Stockholm stad

I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. Du kan hantera sådant som gäller grundskola och fritidshem i flera e-tjänster. Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna.

E-tjänster för grundskola finns att läsa om på https://grundskola.stockholm/e-tjanster

E-tjänsten Skolplattformen

Support för vårdnadshavare:
Telefon: 08-508 115 52
E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

Inloggningshjälp- skolplattformen elev och vårdnadshavare

Supportguide handhavandeguide skolplattformen för vårdnadshavare,

Supportguide logga in

E-tjänsten Söka skola

Mellan 15 januari och 15 februari kan du som vårdnadshavare själv välja skola. Du ansöker om skolplacering via e-tjänst eller blankett för förskoleklass och årskurserna 1-9. Här kan du läsa mer om hur du ansöker till skola för ditt barn grundskola.stockholm.se/sokaskola

Intresseanmälan/ansökan utanför skolsöksperioden görs genom blankett som skickas direkt till skolan. 

Information om att ansöka skola via e-tjänsten söka skola.

E-tjänst till barnomsorg

Du ansöker om plats på fritidshem och fritidsklubb genom att lämna en ansökningsblankett till skolan. När du som vårdnadshavare ansökt om plats hanterar du erbjudande och uppsägning av plats på fritids genom e-tjänsten Förskola och Pedagogisk omsorg. Tjänsten hette innan 1 april Min barnomsorg. Mer information finns att läsa på Stockholm stads webbplats.

Länk till stadens webbplats

Kontaktcenter ger support

Kontaktcenter ger vägledning och support till vårdnadshavare när det gäller inloggning till alla e-tjänster i Stockholm stad.

Telefon: 08-508 00 508
E-post:e-support@stockholm.se

Supportguide med kontaktuppgifter till support

support

Dela: