Elevhälsans medicinska insats

Vi som arbetar med elevhälsans medicinska insats är:
 
Carolina Svedström, skolsköterska
• ansvarar för elever i förskoleklass och årskurs 1-6
• är i tjänst måndag, tisdag, varannan onsdag, torsdag och fredag
• telefon:08-508 418 37
• e-post carolina.svedstrom@stockholm.se
 
Anneli Johansson, skolsköterska
• ansvarar för elever årskurs 7-9
• telefon:08-508 418 38
• e-post anneli.johansson@stockholm.se
 
Birgitta Löwenström, skolläkare
• all kontakt och bokning sker via skolsköterskan
 

Skolsköterska & skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av skolans samlade elevhälsa och de ska tillsammans arbeta för att eleverna når utbildningens mål. Medicinska insatsen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Medicinska insatsen erbjuder följande:

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Förskoleklass Skolläkarbesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och syn. Vaccination erbjuds.

Årskurs 1 Hörseltest

Årskurs 2 Tillväxtkontroll: längd och vikt.

Årskurs 4 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 5 Vaccination erbjuds för flickor.

Årskurs 6 Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg. Vaccination erbjuds.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Elever välkomnas  utöver det planerade programmet att själva komma till mottagningen. Vi hjälper gärna till med egenvårdsåtgärder och rådgivning vid vanliga hälsoproblem och skador som inträffat under skoltid.

Skolsköterska F-6: Carolina Svedström
Telefon: 08-508 418 37
Arbetar: måndag, tisdag, varannan onsdag, torsdag och fredag

Skolsköterska 7-9: Anneli Johansson
Telefon: 08-508 418 38
Arbetar: onsdag, torsdag och fredag

Skolläkare: Birgitta Löwenström

 

Dela:
Kategorier: