Till innehåll på sidan

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och i grundskolan.

På Trollbodaskolan arbetar personalen aktivt för att stödja barns utveckling gällande ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker utifrån barnets ålder, erfarenhet och mognad. Verksamheten på fritidshemmet ska vara trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får ett stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Trollbodaskolan har fritidshemsenheter fördelade i åldrarna förskoleklass, årskurs 1-2 och 3-5. På fritidshemmet läggs stor vikt på leken, fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utflykter. Att leka är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sitt lärande. Leken är deras verktyg att förstå, hantera information och lösa problem. Eleven omsätter det man lärt sig i skolan och testar det genom leken.

Den röda tråden från
Förskoleklass - årskurs 5 på fritidshemmet

  • Besöka parklekar i närområdet.
  • Prova på att åka skridskor.
  • Besöka skogen för lek och rörelse.
  • Få vattenvana och utveckla sina färdigheter i simning.
  • Att själva planera, ansvara och genomföra en aktivitet.
  • Traditioner: till exempel midsommar, fritidshemmens dag med mera.
  • Demokrati: till exempel fritidsråd.

Information om planering för fritidsverksamhet
För förskoleklass och årskurs 1-2 skickas veckoplanering för fritidsverksamheten hem via skolplattformen till elevernas vårdnadshavare.

Ansökan och uppsägning av plats

Under den delen av skoldagen som ditt barn inte går i skolan kan ditt barn vara på fritidshem eller på fritidsklubb.

Fritidshem

Ansökan till fritidshem görs genom att lämna en anmälningsblankett som lämnas till skolan. När skolan registrerat anmälan skickas ett digitalt erbjudande till vårdnadshavare genom en e-tjänst där inkomstuppgifter ska registreras. Uppsägning av plats till fritidshem kan också göras digitalt via e-tjänsten "Förskola och fritidshem". 

Du ska säga upp ditt barns plats på fritidshemmet eller fritidsklubben om du inte längre vill ha den. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till skolan. Du betalar avgiften under uppsägningstiden. Kan du av någon anledning inte använda e-tjänsten "Förskola och fritidshem" ska du lämna in en uppsägningsblankett som finns i Skolplattformen. 

Information om fritidshem och fritidsklubb finns att läsa på stadens hemsida. Extern länk: https://grundskola.stockholm/fritidshem-och-fritidsklubb/

Fritidshemmens öppettider

Fritidshemmens öppettider: 06.30-18.00
Fritidsklubbens  öppettider: 08.00-17.00.

Fritidsverksamheten öppnar och stänger i paviljongens lokaler som även kallas Trollskogen. Fritids öppnar kl.06.30-07.30 och stänger kl.17.00-18.00 i paviljongen (Trollskogen) under terminerna.

Under skolans lovveckor d.v.s. höstlov, jullov, sportlov, påsklov samt sommarlov, har eleverna som är inskrivna på fritids möjlighet till omsorg.

Under sommarlovsveckorna 28-31 samverkar Trollbodaskolan med närliggande skolor.
 

Kontakt fritids

Förskoleklass Trollskogen (FKE (Eken), FKF (Fjällbjörken) och FKG (Granen)
Telefon: 076-129 40 48  
   
Årskurs 1-2 E (Lusthuset)
Telefon: 08-508 418 52

Årskurs 1-2 F (Drivbänken)
Telefon: 08-508 418 55
Mobiltelefon: 076-825 27 28 (används under utedagar och utflykter)

Årskurs 1-2 G (Fröhuset)
Telefon: 08-508 418 48

Årskurs 3-5 G (Bikupan, Hus G plan 2)
Telefon: 08- 508 418 78, 08-508 418 53

Årskurs 3-5 F (Växthuset, hus F plan 2)
Telefon: 08-508 418 77, 08-508 418 53
 

katt och datormus

 

Dela:
Kategorier:

Till föräldrar med barn i årskurs 3

Uppsägning av fritidshemsplats

För elever i skolår 3 upphör möjligheten att vara inskriven på fritidshem från och med skolstart i skolår 4. En uppsägning av fritidshemsplatsen sker alltså automatiskt från oss. Använd e-tjänsten för att göra förändringar för ditt barn gällande fritidshemsplats "Förskola och pedagogisk omsorg". Det är en månads uppsägningstid från det att uppsägningen kommit oss tillhanda. Den ska postas eller lämnas till skolans expedition.

Från skolår 4 så erbjuds alla elever plats i fritidsklubben. Kom ihåg att göra en anmälan till fritidsklubben vid terminsstart.

Ingress: 
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och i grundskolan.