Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskolan. På den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem och fritidsklubb. På fritidshem går barnen som är inskrivna i förskoleklass och årskurs 1-3. Fritidsklubb erbjuds till barn som går i årskurs 3-5.

På Trollbodaskolan arbetar personalen aktivt för att stödja barns utveckling gällande ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker utifrån barnets ålder, erfarenhet och mognad.Verksamheten på fritidshemmet ska vara trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får ett stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det är även viktigt att barnen får lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter.

Trollbodaskolan har nio fritidshemsenheter fördelade i åldrarna förskoleklass, årskurs 1-2 och 3-5. På fritidshemmet läggs stor vikt på leken, fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utflykter. Att leka är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sitt lärande. Leken är deras verktyg att förstå, hantera information och lösa problem. Eleven omsätter det man lärt sig i skolan och testar det genom leken.

Den röda tråden från
Förskoleklass - årskurs 5 på fritidshemmet

  • Besöka parklekar i närområdet.
  • Prova på att åka skridskor.
  • Besöka skogen för lek och rörelse.
  • Få vattenvana och utveckla sina färdigheter i simning.
  • Att själva planera, ansvara och genomföra en aktivitet.
  • Traditioner: till exempel midsommar, fritidshemmens dag med mera.
  • Demokrati: till exempel fritidsråd.

Information om planering för fritidsverksamhet
För förskoleklass och årskurs 1-2 skickas veckoplanering för fritidsverksamheten hem via e-post till elevernas vårdnadshavare.

För årskurs 3-5 finns informationen att läsa på bloggen: http://fritidstrollboda3-5.blogspot.se/

På bloggen finns även information om en nedladdningsbar app till mobiltelefon som heter Blogspot. Fritidsplaneringen kan även läsas genom mobilappen Blogspot. 

katt och datormus

 

Dela:
Kategorier:

Till föräldrar med barn i årskurs 3

Uppsägning av fritidshemsplats

För elever i skolår 3 upphör möjligheten att vara inskriven på fritidshem från och med skolstart i skolår 4. En uppsägning av fritidshemsplatsen sker alltså automatiskt från oss den 6/7-18. Om ni önskar avsluta fritidshemsplatsen före den 6/7-18 så använder ni uppsägningsblanketten som finns på här på hemsidan. Det är en månads uppsägningstid från det att uppsägningen kommit oss tillhanda. Den ska postas eller lämnas till skolans expedition.

Från skolår 4 så erbjuds alla elever plats i fritidsklubben. Kom ihåg att göra en anmälan till fritidsklubben vid terminsstart.