Konsekvenstrappa för årskurs 6-9

På Trollbodaskolan har vi under läsåret 2017/2018 arbetat fram en konsekvenstrappa som ett komplement till skolans ordningsregler. Konsekvenstrappan ska synliggöra vår gemensamma arbetsgång och förhållningssätt i olika situationer för att öka trygghet, trivsel och arbetsro för alla på skolan.

Länk till Trollbodaskolans konsekvenstrappa för årskurs 6-9.

Länk till Trollbodaskolans konsekvenstrappa för årskurs 6-9.

Dela:
Kategorier: