Konsekvenstrappa för förskoleklass och årskurs 1-5.

På Trollbodaskolan har vi under läsåret 2017/2018 arbetat fram en konsekvenstrappa som ett komplement till skolans ordningsregler. Konsekvenstrappan ska synliggöra vår gemensamma arbetsgång och förhållningssätt i olika situationer för att öka trygghet, trivsel och arbetsro för alla på skolan.

Länk till konsekvenstrappa för föreskoleklass och årskurs 1-5.

Dela: