Lånekontrakt för lånekort elever

Kontrakt för Lånekort Elever
Till elever (låntagare) och vårdnadshavare på Trollbodaskolan.
Trollbodaskolans bibliotek använder sig av ett datoriserat utlåningssystem och låntagaren behöver därför ett speciellt lånekort och en pinkod för att låna böcker, läromedel och övrig media.
 

 • Det första lånekortet är gratis. Nytt lånekort kostar 20 kr. Lånekort som ej fungerar på grund av naturligt slitage och ålder ersätts utan kostnad. 
 • Borttappat lånekort ska anmälas så att biblioteket kan spärra det.
 • Lånekortet är en värdehandling och ska förvaras säkert. Ge aldrig ut din pinkod och förvara den separat från lånekortet. Detta för att skydda låntagarens personliga uppgifter.
 • Låntagaren och vårdnadshavare är ansvariga för de böcker som lånas på låntagarens kort. Det är inte tillåtet att låta kompisar låna på kortet.
 • Elev som slutar på skolan ska anmäla detta till biblioteket i god tid så att lånekontot kan avslutas.
 • Lånetiden är 4 veckor för vanliga böcker. Läroböcker får lånas så länge de används i undervisningen.
 • Ni ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats.
 • Om medierna blir försenade kommer en påminnelse.
 • Efter två påminnelser skickas en faktura på värdet av medierna till hemadressen.
 • Obetalade fakturor kan komma att skickas till inkasso.

Förlorade eller skadade medier ersätts enligt nedan:

 • Skönlitteratur 120 kr
 • Faktaböcker enligt aktuellt återanskaffningspris
 • Läromedel enligt aktuellt återanskaffningspris.

Det går också att ersätta förlorade och skadade medier med likvärdigt exemplar efter överenskommelse med bibliotekspersonalen. Om ett medium har ersatts har låntagaren ej rätt till återbetalning om mediet senare återlämnas. Kortet kommer att spärras om lånereglerna ej följs. Låntagaren och vårdnadshavaren är skyldiga att informera sig om ändringar av lånereglerna.

Välkommen till Biblioteket!
Denna del skrivs under och lämnas till Trollbodaskolan.

Undertecknad har tagit del av bibliotekets låneregler och förbinder sig att följa dessa.

________________________________________________________________________
Låntagarens namn                                                                                                        Klass

________________________________________________________________________
Låntagarens namnteckning 

________________________________________________________________________
Vårdnadshavares namnteckning                                                             Namnförtydligande

________________________________________________________________________
Vårdnadshavares namnteckning                                                              Namnförtydligande
 

Dela:
Kategorier: