Likabehandlingsgruppen

Trollbodaskolans Likabehandlingsgrupp arbetar med att förebygga och förhindra kränkande behandling.
Gruppen består av representanter från alla årskurser men även av andra yrkeskategorier på skolan som vaktmästare och fritidsledare.
Likabehandlingsgruppen arbetar utifrån den självklara visionen att ingen på skolan skall bli utsatt för mobbning eller annan form av kränkande behandling.
Gruppens arbete leds av skolans kurator. Vårt arbete består bland annat av att uppdatera och revidera skolans plan för likabehandling. Vi var även de första på skolan som fick utbildning i Skolmedling som metod för konfliktlösning och flera av oss har med framgång använt metoden för att lösa konflikter mellan elever. Målet är att all personal på skolan skall genomgå denna utbildning så att eleverna alltid skall ha nära till en vuxen som kan hjälpa till att på ett professionellt och effektivt sätt lösa konflikter. 

Om ni får vetskap om att ditt barn eller andra barn är inblandade i en konflikt eller utsatta för kränkningar, kontakta i första hand mentor/klasslärare.

Dela: