Till innehåll på sidan

Modersmålsundervisning

Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

Så ansöker du om modersmålsundervisning:

  1. Kontakta modersmålsansvarig och anmäl ditt barn till modersmålsundervisning. 
  2. Skolan gör en bedömning att ditt barn har rätt att delta.
  3. Skolan anmäler ditt barn till lärare i modersmål.

Rätt till modersmålsundervisning, Skolverkets webbplats

Anmälningsrutiner

Elev/vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan genom digital ansökan eller pappersblankett. När en elev anmält sig till att läsa modersmål gäller närvaroplikt under hela läsåret. Efter att en elev anmält sig betraktas elev som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola då ny anmälan ska göras till mottagande skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår, tillämpas aktiv avanmälan. Dvs. den elev som inte längre önskar delta i modersmålsundervisning behöver lämna in blankett för att avanmäla sin plats. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår. 

Vid läsårsstart får skolan information från Språkcentrum om vilka modersmålslärare som kommer att undervisa i de olika språken. Undervisningstider för alla modersmål sätts upp utanför vaktmästeriet. Vanligtvis brukar modersmålsundervisningen komma igång senare än den övriga undervisningen på skolan i mitten av september.

Om ditt barn av någon anledning avbryter sina studier under läsåret, önskar vi att du som vårdnadshavare skriftligen avanmäler ditt barn till modersmålsundervisning. Vid sjukdom eller annan frånvaro behöver vårdnadshavare också meddela modersmålsläraren.

Länk till digital ansökan till modersmål

Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan. Modersmålsansvarig på skolan sköter den rent administrativa delen kring modersmålsundervisningen. Ytterst ansvarig för modersmålsundervisning är rektor som beslutar om hur undervisningen ska organiseras och om en elevs rätt till modersmålsundervisning.

 

Catherine Nilsson, modersmålsansvarig

catherine.nilsson@edu.stockholm.se

Tel. 08-508 418 34

 

Mats Östholm, rektor

mats.ostholm@edu.stockholm.se

Katt som säger bonjoursse

Dela: