Newly arrived- Nyanländ

Är du nyanländ i Sverige och ska söka skola i Stockholm?

Du som är vårdnadshavare för en nyanländ elev, från förskoleklass till årskurs 9, som inte har skolplats ska vända dig till START Stockholm. Start Stockholm sköter mottagande, placering, inledande kunskapsbedömning och hälsosamtal.

Med nyanländ elev menas att man är helt ny i Sverige eller har varit inskriven i svensk skola kortare tid än 4 år (48 månader).

START Stockholm
Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
tel. 08-508 335 00
e-post: START-mottagning@stockholm.se

Start Stockholm flyttar till nya lokaler

För att öka tillgängligheten för familjer från hela Stockholms stad kommer Start Stockholm att flytta från Tensta gymnasium till Hornsgatan 124 på Södermalm.

Stängt för flytt
Start Stockholm kommer att hålla stängt för flytt mellan 15-20 februari. 21 februari öppnar de på Hornsgatan 124.
Närmsta tunnelbanestation är Zinkensdamm eller Hornstull.

Are you a newly arrived immigrant in Sweden and want to apply for schools in Stockholm?

Guardians of a newly arrived pupil, from preschool class to year 9, who do not have a school place should contact START Stockholm directly. Start Stockholm manages the reception, placement, initial knowledge assessment and health dialogue.

‘Newly arrived pupil’ refers to a pupil who is completely new in Sweden or has been enrolled in Swedish schools for less than 4 years (48 months).

START Stockholm
Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
tel. 08-508 335 00
e-post: START-mottagning@stockholm.se

New address for Start Stockholm

Start Stockholm will move from Tensta Gymnasium to Hornsgatan 124 to increase accessibility for families all over the Stockholm region.

Closed for relocation
Start Stockholm will stay closed between the 15th to the 20th of February.

February the 21 Start Stockholm will open in the new offices on Hornsgatan 124, Södermalm.
The nearest metro station is Zinkensdamm or Hornstull.

 

Dela:
Kategorier: