Till innehåll på sidan

Newly arrived- Nyanländ

Är du nyanländ i Sverige och ska söka skola i Stockholm?

Du som är vårdnadshavare för en nyanländ elev, från förskoleklass till årskurs 9, som inte har skolplats ska vända dig till START Stockholm. Start Stockholm sköter mottagande, placering, inledande kunskapsbedömning och hälsosamtal.

Med nyanländ elev menas att man är helt ny i Sverige eller har varit inskriven i svensk skola kortare tid än 4 år (48 månader).

START Stockholm
Hornsgatan 124, Stockholm
tel. 08-508 335 00
e-post: START-mottagning@edu.stockholm.se

Närmsta tunnelbanestation är Zinkensdamm eller Hornstull.

Are you a newly arrived immigrant in Sweden and want to apply for schools in Stockholm?

Guardians of a newly arrived pupil, from preschool class to year 9, who do not have a school place should contact START Stockholm directly. Start Stockholm manages the reception, placement, initial knowledge assessment and health dialogue.

‘Newly arrived pupil’ refers to a pupil who is completely new in Sweden or has been enrolled in Swedish schools for less than 4 years (48 months).

START Stockholm
Hornsgatan 124, Stockholm                                                                                                                                                                                                                                  
tel. 08-508 335 00
e-post: START-mottagning@edu.stockholm.se

The nearest metro station is Zinkensdamm or Hornstull.

https://socialtstod.stockholm/nyanlanda/forskola-och-skola/

Dela:
Kategorier: