Anmäl frånvaro

Rutiner för frånvaroanmälan

Vi vill att ni gör er sjukanmälan före klockan 07.30 och att ni anger, om möjligt, hur många dagar eleven beräknas vara frånvarande. Om det är svårt att ange i förväg så gör ni en ny sjukanmälan för varje sjukdag. Vårdnadshavare till elever för åldrarna förskoleklass och årskurs 1-9 ska i första hand anmäla frånvaro digitalt genom skolplattformen, via frånvaro app eller sms. Fungerar inte anmälan om frånvaro genom skolplattformen kan anmälan göras på andra sätt:

Anmäl frånvaro via telefon

  • För årskurserna förskoleklass och årskurs 1-3: anmäl direkt till arbetslagen.
  • För årskurserna 4-9: 08-508 418 36

 

Förskoleklass Eken, fjällbjörken och granen 08-508 418 72
Årskurs 1-2E  Lusthuset 08-508 418 52 
Årskurs 1-2F Drivbänken 08-508 418 54 
Årskurs 1-2G Fröhuset 08-508 418 49 
Årskurs 3 Bikupan 08-508 418 45
Årskurs 4-9   08-508 418 36

https://trollbodaskolan.stockholm.se/anmal-franvaro

 

När ni gör en sjukanmälan och talar in ett meddelande på telefonsvararen så vill vi veta:

  • Elevens för- och efternamn
  • Klass
  • Vem det är som gör anmälan

För årskurserna 4-9 ska frånvaroanmälan göras genom Skolplattformen, App- anmäl frånvaro och sms.

 

Anmäl frånvaro genom Skolplattformen (länk till handhavandeguide för vårdnadshavare om skolplattformen)
Frånvaroanmälan ska göras via Skolplattformen (kräver e-legitimation). Uppgifterna om en elev i Skolplattformen får inte hamna i orätta händer och därför behöver alla vårdnadshavare använda e-legitimation eller BankID. E-legitimation eller BankID skaffar du hos din bank. 

 

Anmäl frånvaro med app (länk till supportguide- anmäl frånvaro via app)
Med appen anmäl frånvaro kan du snabbt och enkelt anmäla ditt barns frånvaro genom din mobiltelefon. Tänk på att du behöver registrera ditt mobiltelefonnummer för att kunna använda appen. Nu finns även möjlighet att anmäla heldag med appen. 

 

Anmäl frånvaro med sms (länk till supportguide- anmäl frånvaro via sms)
Du kan skicka ett sms för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du först behöver registrera ditt mobiltelefonnummer för att du ska kunna anmäla frånvaro med sms.  

 

Support till dig som vårdnadshavare (länk till information om support för vårdnadshavare)
Mer information om frånvaro och ledighet, E-tjänsten Skolplattformen, app, sms och kontaktuppgifter till support finns på stockholm stads hemsida.

 

sjuk pojke

 

 

 

 

Dela: