Till innehåll på sidan

Skolrestaurang Matboden

Vi ser skolmaten och restaurangen som en del av skolans pedagogiska verksamhet. Vår strävan är att eleverna ska få möjlighet att prova och smaka olika maträtter och livsmedel.

Vår verksamhet

Vi arbetar efter de råd som utarbetats av livsmedelsverket på uppdrag av regeringen.
De råden bygger på svenska näringsrekommendationer. Lunch serveras enligt schema till alla elever och personal på skolan. Mellanmål serveras till barn inskrivna i omsorgen.

Mål

Att alla elever och personal skall äta sin lunch i skolrestaurangen varje skoldag.

Specialkost

Varje läsårsstart skall de elever som har behov av specialkost lämna in en särskild blankett. För allergier och överkänslighet krävs ett läkarintyg. Har intyg lämnats behöver inte ett nytt intyg lämnas inför varje termin. Blankett och anvisningar om specialkost vid allergi.

Matråd

I matrådet råder ofta stort engagemang och aktivitet. Här diskuterar vi mat ur olika aspekter. Matmiljö, trender inom mat, matvanor, provsmakning. Syftet är att ha ett forum där vi kan aktivt arbeta tillsammans elever och personal för att lyfta och förbättra vår skolrestaurang. Mötet följer det schema som finns för elevråd och övrig rådsverksamhet i skolan. Vid varje matråd väljs två representanter som får representera matrådet vid nästa elevrådsmöte.

Matsedel

Nu kan du se skolmatens meny i din mobiltelefon. Sök och ladda ned appen "skolmaten" som finns i respektive appbutik. Du kan även se menyn på https://skolmaten.se/trollbodaskolan/

Länk till information om skolmåltider på stockholm.se

Dela:

Matboden

Vi ser skolmaten och restaurangen som en del av skolans pedagogiska verksamhet. Vår strävan är att eleverna ska få möjlighet att prova och smaka olika maträtter och livsmedel.

Ingress: 
Vi ser skolmaten och restaurangen som en del av skolans pedagogiska verksamhet. Vår strävan är att eleverna ska få möjlighet att prova och smaka olika maträtter och livsmedel.