Till innehåll på sidan

Om nuläget och planering på skolan

Vi förstår att det finns oro angående corona och samhällsläget, både bland elever och hos dig som vårdnadshavare. Nuläget är att skolan är öppen och verksamheten pågår som vanligt för friska, symptomfria elever och lärare. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och har beredskap vid eventuella förändringar. Alla våra elever har rätt till sin garanterade undervisningstid. Just nu har vi fokus på hur vi ska arbeta för att säkerställa den om en stor andel av våra medarbetare och elever är hemma på grund av sjukdom.

Den 25 mars 2020

Hej!

Skolplikt

Elevens närvaro i skolan ger de bästa förutsättningarna att nå målen. Innan annat beslut fattas av regeringen gäller skolplikten med närvaroplikt. I övrigt gäller ordinarie rutiner för sjukanmälan och ledighet.

Vi planerar för undervisning på alternativa sätt

Den kommande tiden kan många bli frånvarande på grund av sjukdom och undervisning i våra lokaler kan komma att bedrivas i andra former. Därför planerar vi för att ha beredskap för undervisning på distans och arbetsuppgifter som är anpassade för självständigt arbete. Vi ser över hur vi ska organisera verksamheten för våra elever som har särskilda behov i de klasser där detta är aktuellt.

Vi prioriterar årskurs 9

Om vi hamnar i en situation där vi får svårt att bedriva verksamhet för alla elever, till exempel på grund av sjukdom bland lärarna, kommer vi att prioritera årskurs 9.  De eleverna behöver sina slutbetyg för att kunna gå vidare till gymnasiet. För andra elever finns det tid att ta igen förlorad undervisning under kommande läsår.

Ingen PRAO under vårterminen

PRAO ställs in under vårterminen från och med den 16 mars. Vi vill inte riskera att elever smittas på externa arbetsplatser för att sedan eventuellt föra smittan till skolan. Elever som skulle ha gjort PRAO kommer att vara på skolan i stället.

Bedömning och betyg

En del av våra elever har uttryckt oro för att komma efter med skolarbetet och undrar om betyget kommer att påverkas, speciellt om undervisning på distans skulle bli aktuellt. De kan vara trygga i att den bedömning som görs i slutet av terminen kommer att vägas mot de möjligheter att visa sina kunskaper som har funnits. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga i denna situation. Vi har det fulla ansvaret för att skapa rätt förutsättningar för dem att lyckas.

Ryktesspridning och oro

Rykten kan få snabb spridning. Undvik spekulation, var källkritisk och dela inte osäker information. Situationen kan dessutom väcka frågor och oro bland eleverna. På Krisinformation.se ger BRIS expert Marie Angsell tips på hur du kan prata med ditt barn.
Så pratar du med ditt barn om coronaviruset, på Krisinformation.se

Skydda dig och andra

Vi jobbar på att lösa undervisningen på bästa sätt utifrån våra förutsättningar. Återigen - se till att ditt barn stannar hemma om hen uppvisar minsta symptom på sjukdom. Gör sjukanmälan som vanligt. Se också till att barnet stannar hemma två dagar efter att hen blivit symptomfritt. Vi har alla ett stort ansvar för att hjälpas åt i denna extraordinära situation.

Information på andra språk

Teckenspråkstolkad information om covid-19
Folkhälsomyndigheten om covid-19 på andra språk
Rädda barnens sida om råd för föräldrar kring corona

Har du frågor?

Information publiceras i första hand i skolplattformen. Du kan alltid kontakta skolledningen med mejl eller per telefon.

Tack!

Vi vill även passa på och tacka för det stöd och den förståelse ni visar. Vi lovar att vi gör allt vad vi kan för att era barn ska få den utbildning de har rätt till.

Vänliga hälsningar från skolledningen
 

Dela:
Kategorier: