Skolpaviljonger

SISAB informerar om projektet: Skolpaviljong till Trollbodaskolan

Information gällande produktionen: Markentreprenör en kommer att börja etablera tisdagen den 21/6 och markarbetet kommer att löpa på fram till och med vecka 31. Hela arbetsområdet kommer att hängas in med staket.
Paviljongleverantören kommer att börja bygga paviljongens grund vecka 32. Uppställning av paviljongen sker vecka 32 - 35.
Tider:
Preliminär tidplan:
- Produktion: vecka 25 - 35
- Inredning Utbildningsförvaltningen: vecka 36
- Inflyttning: vecka 37

Som tidigare meddelat är Trollbodaskolan en av flera skolor i Stockholm som under sommaren får en utökad lokalkapacitet. Våra skolpaviljonger kommer att placeras på grusytan närmast huvudbyggnaden och beräknas vara färdiga till vecka 38. Markarbeten kommer att påbörjas vecka 24/25. I dagsläget har vi inga nya elevgrupper på väg in, så till hösten ser skolans organisation ut på samma sätt som den brukar.   

Dela:
Kategorier: