Höga kunskapsresultat på Trollbodaskolan

Höga kunskapsresultat på Trollbodaskolan
 
Läsår 2016-2017
Genomsnittligt meritvärde (betygsvärde) för avgångselever i åk 9, alla elever
261

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, exkl. nyanlända
264

Meritvärde är summan av betygsvärdena för max 17 ämnen i elevens slutbetyg. Maxvärdet är 340 poäng.
 
Behörighet till nationellt program (yrkesprogram), alla elever
91%

Behörighet till nationellt program (yrkesprogram) exkl. nyanlända.
95%
 
Denna statistik brukar förbättras efter sommarskolan. Förra läsårets genomsnittliga meritvärde för åk 9 var 272.

Vi är stolta över resultatet och fortsätter att arbeta för att vara den bästa skolan i närområdet.

Källa: Bilder
http://siris.skolverket.se/siris/

 

Dela:
Kategorier: