Vi söker föreläsare till vår framtidsdag den 18/10

Inför planeringen av framtidsdagen söker vi Dig som är yrkesverksam eller studerande och som kan vara med och bidra på vår framtidsdag. Framtidsdagen kommer att ordnas för alla elever på skolan och ingår i skolans arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. Under dagen kommer eleverna få arbeta med olika framtidsfrågor. Vi vill ge våra elever kunskap, inspiration och visa bredden av framtida valmöjligheter av utbildning och yrken. Vi tror att positiva framtidsdrömmar är hälsofrämjande och kan bidra till studiemotivation hos våra elever.

Då skolan har svårt att hitta omvärldskontakter som har tid att samverka med skolan önskar vi särskilt hjälp från dig som vårdnadshavare.

Vårt mål är att bygga upp en bank av omvärldskontakter som kan berika skolans verksamhet. Vi söker föreläsare som kan berätta om yrken, studier eller entreprenörskap, företag som kan ta emot studiebesök eller erbjuda praktik till våra elever. Skolan strävar efter att ge våra elever ett allsidigt underlag inför framtida val av studier och yrke. Ett naturligt sätt att göra det är att ge våra elever förståelse för hur kunskaper i skolämnena kan komma till användning i arbets- och samhällslivet, belysa vilka yrken som kan knytas till skolämnena eller hur ämnet uttrycks i mer specialiserade områden i högre studier. 

Om du kan hjälpa skolan att medverka i detta arbete, på framtidsdagen eller vid annat tillfälle, är du välkommen att kontakta biträdande rektor Andreas Henriksson för mer information.

E-post:andreas.henriksson@stockholm.se, tel.076-825 32 02.

Dela: