Ny skolplattform införs i grundskolan

Just nu pågår ett införandeprojekt med en ny skolplattform för grundskolor inom Stockholm stad. Införandet kommer att ske stegvis. Skolplattformen består av olika delar och är en sammanhållen IT-lösning för alla skolformer. Exempel på delar i skolplattformen är; skolwebben, BER- barn- och elevregister och schema. På ett förenklat sätt kan man säga att detta innebär att vi i skolan arbetar med nya datasystem som vi även kommunicerar med vårdnadshavare i.

Vi ber om visst överseende med eventuella tekniska problem eller om något inte fungerar som det brukar. Förhoppningsvis får vi bättre fungerande IT- system när allt är klart.

Dela:
Kategorier: