Nytt på Trollbodaskolan, matteklubben!

Spel och lek med matematik.

Detta läsår arbetar årskurs 1-3 med att utveckla undervisningen i matematik. 20 pedagoger från skola och fritidshem har gått en fortbildning inom matematik och ska detta läsår prova ett nytt läromedel och material. Målet med varje aktivitet är att väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet matematik.

Materialet i lådan utgår från kursplanen i matematik för grundskolans årkurser 1-3. I handledningen lyfts den matematiska tanken fram bakom varje uppgift vad gäller begreppsbildning och problemlösning.

Eva-Stina Källgården, lärarutbildare i ämnet, är den som utvecklat och tagit fram materialet till matteklubben.

Personalen ser fram emot att börja arbeta med eleverna och tror att de kommer att tycka att matte är kul på både skoltid och fritid!

Dela:
Kategorier: