Viktig information om frånvarorapportering

Skolan har fått kännedom om att frånvarorapporteringen till vårdnadshavare inte riktigt fungerar i vår nya skolplattform. Tills detta problem är löst, ber vi dig som vårdnadshavare att gå in oftare på Skolwebben och följa upp eventuell frånvaro för ditt barn. Vi har anmält problemet och väntar på att det ska lösas.

Dela:
Kategorier: