Datum för föräldrautbildning i skolplattformen och föräldramöten

Denna vecka kallar skolan alla vårdnadshavare till föräldramöte med föräldrautbildning i skolplattformen. Det är viktigt att Du som vårdnadshavare kommer till mötet.

27/8 kl. 18.30 för årskurs F-3 i Trollbodaskolans matsal.

28/8 kl.18.30 för årskurs 4-6 i Trollbodaskolans matsal.

29/8 kl.18.30 för årskurs 7-9 i Trollbodaskolans matsal. (Obs! Endast föräldrautbildning i skolplattform. Datum för föräldramöte med gymnasieinformation kommer senare. Föräldramötet kommer troligtvis ligga i slutet av september)

Varmt välkommen!

Inbjudan föräldrautbildning och föräldramöte förskoleklass och årskurs 1-3

Powerpoint från föräldramöte för årskurs 1-3.

Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare till barn i Trollbodaskolan. (förskoleklass och årskurs 1-9).

Dela: