Åtkomstproblem till skolplattformen är felanmält

Inför höstterminen har Stockholms stads nya skolplattform öppnat för alla användare. Skolplattformen är en stor satsning som ska ge Stockholms stads skolor och förskolor moderna och ändamålsenliga digitala verktyg. Skolplattformen ersätter de tidigare systemen Skolwebben och Fronter.

Skolorna kommer under hösten att successivt fylla skolplattformen med allt mer innehåll. Skolplattformen är en långsiktig satsning för att stötta Stockholms förskolor och skolor i deras digitaliseringsarbete. Plattformen kommer att bli en viktig del i att åstadkomma ett digitalt lyft för pedagoger, vårdnadshavare, barn och elever i Stockholm stad.

Under uppstartsfasen har det förekommit en del åtkomstproblem till skolplattformen. Vi beklagar de störningar som uppstått och arbetar nu med att rätta till felen.

Har du frågor om skolplattformen är du välkommen att kontakta supporten på Stockholm stads kontaktcenter.

Support för vårdnadshavare:
Telefon: 08-508 11 552
E-post: e-support@stockholm.se

Vad handlar det om för åtkomstproblem?
Vissa användare har haft problem att logga in på skolplattformen. Det förekommer också problem med att information inte visas korrekt.

Supporten arbetar intensivt med att hitta lösningar på de tekniska problem som återstår.

Läs mer om Stockholms skolplattform på: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/

Dela: