Läxfri skola

Information 

Under läsåret 18/19 kommer Trollbodaskolan i princip att vara en läxfri skola.
Jag har granskat läxor under en mycket lång tid, och sett både bra och mindre bra läxor.
Eleverna ska undervisas av lärare i skolan under lektionstid. Läxor förutsätter att det finns vuxna hemma som kan hjälpa till och så är inte alltid fallet. Skolan erbjuder också studiestöd.
Det finns inget som tyder på att skolresultaten sjunker på grund av för få läxor och minskad stress.
Det finns självklart olika sätt att se på detta, men jag har hittills inte sett några tecken på att detta skulle vara negativt.

Skolan har en lagstiftad timplan som vi följer. Läxor ingår inte i timplanen. Studieteknik ingår i flera ämnen, inte minst i ämnet svenska.
Det totala antalet prov under en vecka kommer under läsåret att vara max två stycken, förutsättningarna för eleverna att lyckas blir där av bättre.
Ett stort bekymmer för oss i skolan är den stress som elever utsätts för. 
På detta sätt tror vi också att vi får gladare och framför allt elever som mår bra och orkar med skolarbetet.

Med vänlig hälsning
 

Carina Norberg
Rektor

Dela:
Kategorier: