Föräldrasamverkan i Trollbodaskolan

Då det uppstått många frågor vill vi här gå ut med ett förtydligande av informationen om föräldrasamverkan i Trollbodaskolan.
 
Klassföräldrar:
Klassföräldrarnas uppgift är att ordna inför Trollbodaskolans kväll och gärna någon rolig aktivitet utanför skoltid som stärker samvaron.
 
Representanter till skolsamrådet/föräldrasamrådet:
Startade under förra läsåret och vill ha två föräldrarepresentanter per klass. Deras uppgift är att samla in frågor eller aktuella områden som representanterna tar med sig till Skolsamrådet. Agendan för Skolsamrådet görs i förväg, där finns plats för information från skolledningen och frågor från föräldrar och det är skolledningens större forum för föräldrasamverkan. Där deltar de två klassrepresentanterna, skolledningen och representanter för föräldraföreningen.
 
Föräldraföreningen (TFF):
Här sitter styrelsemedlemmar som valts in enligt stadgarna för ekonomisk förening och som deltar i regelbundna styrelsemöten under året samt driver föräldrars frågor gentemot skolledningen. Vi har tidigare samlat in pengar som klasserna kan äska, men i år har vi inte lämnat ut medlemskort då vi planerar att avveckla den ekonomiska biten av föreningen. Oss kontaktar föräldrar via mail och alla föräldrar är välkomna att delta i årsmötet, samt vid styrelsemötet om det finns anledning att ses. Många frågor som rör skolan klarar vi av via vändande mail, andra kan vi ta tag i tillsammans och ta upp med skolans ledning.
 
Trollbodaskolan och Föräldraföreningen (TFF)
 
 
 

 

Dela:
Kategorier: