Information till vårdnadshavare

Under förmiddagen fick skolan information från kommunens säkerhetsansvarig att en person med ett pistolliknande föremål ska ha rört sig i närområdet. En polishelikopter har cirkulerat över Hässelby. Kl 12.10 har ännu ingen person påträffats och polisen ska enligt uppgift ha trappat ned sitt sökande. Ur säkerhetssynpunkt har vi valt att ha samtliga elever inne på rasten. Eleverna kommer att befinna sig i sitt klassrum för avprickning till kl 12.30. Vi inväntar vidare information och kommer att hålla er informerade via hemsidan och skolplattformen.

Om ni önskar hämta ert barn vill vi att ni kommer personligen och använder skolans huvudentré samt informerar ansvarig mentor/klasslärare om att barnet lämnar skolan.

Carina Norberg, rektor

Dela:
Kategorier: