Information till vårdnadshavare rörande inrymning

2019-05-27

Information till vårdnadshavare rörande inrymning                        

I dag måndagen den 27 maj klockan 11.15  blev skolan kontaktad av säkerhetsansvarig på kommunen med information om att det pågick en polisinsats i Hässelby. En person hade setts med ett pistolliknande föremål nedstucket i byxlinningen.

På inrådan av säkerhetsansvarig beslutade skolan att ta in de elever som befann sig på skolgården samt att låsa skolans samtliga dörrar. Eleverna samlades i sina klassrum där de prickades av av mentorer/ klasslärare.

De vårdnadshavare som valde att hämta sina barn uppmanades att använda skolans huvudentré samt att informera ansvarig lärare/ mentor.

Klockan 13.17 fick vi information om att avsluta inrymningen.

Skolans krisgrupp har haft möte under eftermiddagen. Finns det behov erbjuder vi stöd för de elever som känner sig oroliga eller rädda. Skolans elevhälsoteam finns tillgängliga.
Någon beväpnad person har inte funnits i skolan eller på skolans område. Inrymningen gick snabbt och lugnt tillväga och eleverna fick sedan fortsätta sin skoldag.

Med vänlig hälsning
Skolledningen

Brev till vårdnadshavare

Dela:
Kategorier: