Informationsbrev till vårdnadshavare om skadegörelse

Till vårdnadshavare för barn som går på Trollbodaskolan

Under de senaste månaderna har vi haft ett stort antal kostbara incidenter i
Trollbodaskolan. Framförallt handlar det om ett stort antal krossade fönster. Sedan
januari i år har skadorna kostat dryg 500 000 kr. Pengar som skulle ha kunnat
användas till bättre saker.

Enligt information från Polisen, vårt bevakningsföretag och allmänheten är det
ungdomar som står bakom större delen av skadegörelsen.

Att krossa fönster är enligt Brottsbalken 12 kap 1 § ett skadegörelsebrott.

Barn under 15 år inte är straffmyndiga och kan inte straffas i domstol men oftast gör
socialtjänsten en orosanmälan.

Oavsett ålder blir du och ditt barn, enligt skadeståndslagen 3 kap. 5 §, skyldiga att
ersätta kostnaden för uppkomna skador och eftersom glas är mycket dyrt kan det
bli omfattande utgifter för er familj.

Genom detta brev vill vi be er att prata med era barn om det ovanstående.

Vi pekar inte ut några specifika barn men det känns dock mycket angeläget att nå
ut med informationen till er vårdnadshavare, inte minst för barnens och deras
framtids skull.

Tack på förhand!
Tommy Jonasson
Trygghetsstrateg
SISAB AB

Brev från SISAB

Dela:
Kategorier: