Till innehåll på sidan

Klart med rektorstjänsten på Trollbodaskolan

En stor del av vårtermin är redan avklarad och verksamheten pågår för fullt i skolan så här veckorna innan påsklovet. Det är ändå inte som vanligt beroende på särskilda omständigheter med Corona, fokus ligger på att verksamheten i skolan ska vara så normal som möjligt.

Jag är stolt över våra medarbetares engagemang och flexibilitet, de har verkligen ett stort hjärta för eleverna och genomför sitt arbete på ett föredömligt sätt.
Det finns många synpunkter på om skolan ska vara stängd eller inte, samt om hur man ska hantera en situation som den här. Skolledning och medarbetare följer de direktiv vi får från vår förvaltning och försöker att informera er vårdnadshavare så fort det är möjligt. Om det finns frågor eller synpunkter är ni välkomna att ta kontakt med mentorer eller skolledning. Vi upplever ett mycket fint samarbete med, och får god respons från vårdnadshavare. Det finns förståelse för att verksamheten inte är riktigt som vanligt. Ni är välkomna att följa informationen som lämnas på Skolplattformen.

Som jag skrev i mitt förra rektorsbrev har jag under mina första månader på Trollbodaskolan fått vara med om många positiva möten både med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Det är nu klart med tillsättningen av rektor på skolan och jag har fått förtroendet och uppdraget att fortsätta leda skolan in i framtiden, något jag verkligen ser fram emot. Det finns en vilja till utveckling och en positiv känsla på skolan som märks i korridorer, klassrum och personalrum, men finns också delar som vi behöver utveckla och förbättra för att vi ska bli skolan på toppen!

Om ni som vårdnadshavare har funderingar om vår verksamhet är ni alltid välkomna att besöka eller kontakta skolan, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Skolledning och personal ser fram emot goda möten med elever och vårdnadshavare resten av vårterminen 2020, ni följer vårt arbete på Skolplattformen och vi finns också på Instagram och Facebook.

Mats Östholm
Rektor Trollbodaskolan

Dela:
Kategorier: