Ordningsregler

Ordningsregler på Trollbodaskolan

För att alla ska trivas ska jag:

 • inte utsätta andra för kränkningar
 • visa respekt för och lyssna på andra
 • passa tiden till lektion och ha med mig rätt material
 • bidra till studiero
 • endast använda mobil eller annan utrustning om
 • läraren säger att jag får
 • inte ta med föremål som uppfattas farliga
 • vara rädd om skolans material och lokaler och inte skräpa ner
 • inte utsätta andra för allergiframkallande saker som till exempel nötter och parfym
 • inte använda eller medföra energidryck, tobak, alkohol eller droger
 • hänga av mig ytterkläder innan jag går in i klassrum
 • Jag har tagit del av ordningsreglerna

Elev_________________________________________
 
Klass___________

Vårdnadshavare__________________________________

Dela:
Kategorier: