Till innehåll på sidan

Påverka din skola

Föräldrar kan påverka sina barns vardag genom föräldraföreningen, föräldramöten, utvecklingssamtal.

På Trollbodaskolan tar barn och elever utifrån sin ålder och mognadsnivå ett aktivt ansvar för sitt lärande. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som ger barnen allt större ansvar med tiden. Det är lika viktigt att barnen förstår sina möjligheter i en demokrati och får uttrycka sina synpunkter och åsikter. Det sker i bland annat elevråd, klassråd och på mentorstid.

Skolundersökningarna ger också föräldrar möjlighet att utrycka sina synpunkter om skolan.

Dela:
Kategorier:

Anmäl frånvaro och ledighet

När ditt barn är sjukt ska du kontakta skolan och meddela att barnet är frånvarande. Du kan till exempel använda en app eller skicka ett sms, enligt skolans rutiner. All frånvaro skall anmälas i Skolplattformen innan klockan 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg hos skolans rektor.

Ingress: 
Föräldrar kan påverka sina barns vardag genom föräldraföreningen, föräldramöten, utvecklingssamtal.