Påverka din skola

Föräldrar kan påverka sina barns vardag genom föräldraföreningen, föräldramöten, utvecklingssamtal och klassombudsorganisationerna. Dessutom finns Trollbodaskolans kväll samt olika sociala aktiviteter i klasser och grupper. Föräldrar och personal tar ett gemensamt ansvar för dessa aktiviteter.

På Trollbodaskolan tar barn och elever utifrån sin ålder och mognadsnivå ett aktivt ansvar för sitt lärande. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som ger barnen allt större ansvar med tiden. Det är lika viktigt att barnen förstår sina möjligheter i en demokrati och får uttrycka sina synpunkter och åsikter. Det sker i bland annat elevråd, klassråd och på mentorstid.

Skolundersökningarna ger också föräldrar möjlighet att utrycka sina synpunkter om skolan.

Dela:
Kategorier:

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl.07.30 varje dag ditt barn är frånvarande.