Påverka din skola

Föräldrar kan påverka sina barns vardag genom föräldraföreningen, föräldramöten, utvecklingssamtal och klassombudsorganisationerna. Dessutom finns Trollbodaskolans kväll samt olika sociala aktiviteter i klasser och grupper. Föräldrar och personal tar ett gemensamt ansvar för dessa aktiviteter.

På Trollbodaskolan tar barn och elever utifrån sin ålder och mognadsnivå ett aktivt ansvar för sitt lärande. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som ger barnen allt större ansvar med tiden. Det är lika viktigt att barnen förstår sina möjligheter i en demokrati och får uttrycka sina synpunkter och åsikter. Det sker i bland annat elevråd, klassråd och på mentorstid.

Skolundersökningarna ger också föräldrar möjlighet att utrycka sina synpunkter om skolan.

Dela:
Kategorier:

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på olika sätt:

Vårdnadshavare till elever för åldrarna förskoleklass och årskurs 1-9 ska i första hand anmäla frånvaro digitalt genom skolplattformen, via frånvaro app eller sms. Om detta inte fungerar anmäls frånvaro enligt nedan:

 • För årskurserna F-3: anmäl direkt på telefon till arbetslagen.
 • För årskurserna 4-9: 08-508 418 36  

För årskurserna 4-9 ska frånvaroanmälan göras genom: Skolplattformen (kräver e-legitimation), via app eller sms. Mer information om frånvaroanmälan finns under innehållslänk ”anmäl frånvaro”. 

När ni gör en sjukanmälan och talar in ett meddelande på telefonsvararen så vill vi veta:

 • Elevens för- och efternamn
 • Klass
 • Vem det är som gör anmälan

 

 

Länkar

 • Blogg Bikupan

  Information om fritidshemmets verksamhet

 • Blogg årskurs 4

  Information från årskurs 4

 • Blogg årskurs 5

  Information från årskurs 5

 • Blogg årskurs 6

  Information från årskurs 6

 • Blogg årskurs 8

  Information från årskurs 8

 • Skolhunden Molly
  Skolhunden Molly

  Följ Trollbodaskolans egna pedagoghund Molly på Instagram.

 • Trollbodaskolans Föräldraförening

  Föräldraföreningens styrelse består av ett antal engagerade föräldrar vars uppgift är att tillsammans med skolledning, personal samt Trollbodaskolans föräldrar värna om elevernas bästa

 • Kulturskolan

  Kulturskolan Stockholm är till för dig som är mellan 6 och 22 år och är skriven i Stockholms stad. Kulturskolan är en fritidsverksamhet med ett brett utbud av kurser inom det konstnärliga området. Nyckelorden i all verksamhet är lust, delaktighet och utveckling.