Till innehåll på sidan

Rektors sommarbrev

Trots att meteorologerna har sagt att vi just haft den kallaste våren sedan 1962 ser det ut att bli sommar och sommarlov även i år.

När man tänker på arbetet och tar varje dag för sig så handlar det mest om vardagliga småsaker som behöver fixas eller oförutsedda händelser som behöver tas om hand. Men om man har hela läsåret som perspektiv så har det hänt ganska mycket och jag tänkte delge er några viktiga händelser under året.

När det gäller den fysiska miljön har vi fått alla trägolv slipade och i vissa fall utbytta. Vi har fått två av fyra omklädningsrum i idrottshallen kaklade och vi har fått nya cykelställ.

När det gäller vårt kärnuppdrag, elevernas kunskapsutveckling, vet vi att den bästa och mest effektiva fortbildningen är den som sker kollegialt och i samklang med den vanliga undervisningen.

Precis så har mattelyftet fungerat. Mattelyftet är en stor nationell fortbildningssatsning för alla lärare som undervisar i matematik där alla matematiklärare på skolan har deltagit.

Mattelyftet fortsätter även nästa läsår och då kommer vi också gå in i ett liknande fortbildningsprojekt som heter Läslyftet. Det riktar sig till lärare i samtliga ämnen och årskurser och läsning är centralt i alla ämnen. Till hösten kommer de flesta lärare som inte deltar i mattelyftet att vara med i Läslyftet och jag hoppas att det bara är början och att vi ska ha möjligheta att låta alla på sikt ta del av den här satsningen.

Vi har under året också arbetat vidare med PRIO-projektet, som har bland annat gemensam planering och kollegial feedback som fokus. Vi vet från forskningen att det är saker som i förlängningen gynnar eleverans kunskapsutveckling.

Jag tycker vi har tagit steg i rätt riktning under året och vi fortsätter att kliva på och räknar med att hela tiden förändra och förbättra det vi gör.

Ett kvitto på att vi är på rätt väg är niornas betyg som i är bättre än någonsin tidigare i skolans historia och med det som slutkläm vill jag tacka er alla frö det här läsåret och önska er alla en glad sommar.

 

Gunnar Broo

rektor

Dela:
Kategorier: