Till innehåll på sidan

Rektors sommarbrev 2014

Hej,
Så blev det sommarlov igen och skolan töms på människor. Först blev det sommarlov för eleverna och några dagar senare gick alla lärare på ledighet. Själv ska jag börja min semester några dagar efter midsommar.
 

När vi kommer tillbaka efter semestern kommer trägolven att vara nyslipade och fina men just nu står det flyttlådor med nerpackade saker överallt.
Jag antar att många av er läst i lokaltidningen under våren om betygsresultaten i stadsdelens skolor där man jämfört betygen 2010 med betygen 2013. I den jämförelsen har Trollbodaskolan försämrat sina resultat mest under perioden.
Nu, vårterminen 2014, är vi stället den skola i stadsdelen som har höjt betygsresultaten mest. Vi är också den skola i stadsdelen som har högst andel elever med betyg i alla ämnen.
 

Vad är det då som har hänt?
Man måste komma ihåg att man jämför olika elevgrupper med varandra och sammansättningen av elever ser inte likadan ut varje år.
Betygen i nian speglar vad man gjort under alla skolår. Det innebär att det är ett långsiktigt arbete att varaktigt höja resultaten och jag tror att det arbete vi har lagt ner under flera år med att ha ett ökat resultatfokus även i de yngre åren börjar ge resultat.
Som alla organisationer måste vi ständigt utvecklas och sträva efter att bli bättre och nästa läsår kommer vi att fokus på två områden. Det ena är Stockholms stads PRIO-projekt som hittills ett tiotal skolor har deltagit i. Kärnan i projektet, om man ska uttrycka sig enkelt, är att effektivisera kringprocesserna som till exempel mötesformer, gemensam planering, informationsspridning så att vi kan ägna mer tid år pedagogikens innehåll.
Det andra är en stor fortbildningssatsning för alla matematiklärare, mattelyftet. Det är en stor nationell satsning från Skolverket och de skolor som tidigare deltagit har goda erfarenheter och kan se förbättringar i elevernas förståelse av matematik.
Det gör att vi kan se fram emot höstterminen med tillförsikt och med hopp om en god resultatutveckling även i fortsättningen.
 

En annan positiv sak som hänt under läsåret är att Trollbodaskolan tillhör den minoritet av skolorna i Stockholm som inte fick några anmärkningar när Skolinspektionen inspekterade samtliga kommunala skolor i Stockholm under 2013.
Till sist önskar jag er alla en riktigt skön sommar.

Gunnar Broo

Dela:
Kategorier: