Till innehåll på sidan

Rektorsbrev april 2013

Hej!

På söndag, påskdagen, börjar sommartiden. Vårdagjämningen har passerat och dagarna blir längre, men vintern håller kvar sitt grepp.
När skolan startar igen efter påsklovet är det 8 april och då kanske vi kan se en och annan vårblomma som sticker upp ur fjolårslöven.

I skolan är det mycket fokus på nationella prov under vårterminen.
I trean är det svenska och matematik. I sexan och nian är det svenska, matematik engelska, ett av ämnen fysik, kemi och biologi samt, nytt för i år, ett av ämnena historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap.
Syftet med de nationella proven är att få en likvärdighet i bedömningarna över landet. De ska också vara ett stöd i betygsättningen, även om de inte ska vara helt styrande. Det finns alltså ingen självklarhet i att betygen blir desamma som bedömningarna på de nationella proven.
Lärarna som träffar eleverna dagligen under kanske flera år har naturligtvis fler möjligheter att bedöma elevernas förmågor än bara under en specifik provsituation.

Förutom de nationella proven genomför alla kommunala skolor i Stockholm ett matematikprov i årskurserna två, fem och åtta.
Det är mycket fokus på matematik, bland annat beroende på att svenska elever halkar efter i internationella mätningar, vilket ni säkert läst i tidningarna. En åtgärd är att från och med nästa läsår nationellt utöka timplanen i matematik så att det blir fler matematiklektioner. Vi vet att den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper är läraren och då är fler lektioner en bra förutsättning.

Men innan vi kommer så långt som till nästa läsår år nästan halva vårterminen kvar och nästa gång jag skriver ett rektorsbrev så hopas jag att vårterminen verkligen gör skäl för sitt namn.

Glad påsk
Gunnar Broo
Rektor Trollbodaskolan

Dela:
Kategorier: