Till innehåll på sidan

Rektorsbrev augusti 2014

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR

Det är inte många verksamheter som har en så tydlig början som skolan och i år börjar c:a 800 elever I Trollbodaskolan. Av dem börjar 75 stycken sitt första skolår. Jag vill hälsa alla, och speciellt dem som börjar första gången, hjärtligt välkomna till ett nytt läsår.

I våras såg vi glädjande nog att vårt betygsresultat förbättrades kraftigt. Meritvärdet för eleverna som gick ut nian ökade från 213 till 238. Att långsiktigt öka resultaten är inget man gör i brådrasket utan det är resultatet av ett långsiktigt och tålmodigt arbete, som omfattar hela skolan från förskoleklass till nian.

Nu vill vi arbeta vidare för att bli ännu bättre och våra viktigaste satsningar detta läsår är PRIO-projektet och mattelyftet. PRIO-projektet är en satsning från Stockholms stad. Det går i korthet ut på att utifrån en analys av skolan identifiera områden vi behöver arbeta mer för att nå ännu bättre resultat samt att effektivisera möten så att vi kan lägga mer tid åt det vi vill ägna oss åt, nämligen elevernas kunskapsutveckling.
Mattelyftet är en satsning från Skolverket, som syftar till att förbättra matematikundervisningen och i år kommer alla skolans lärare som undervisar i matematik att delta. De kommer att träffas en gång i veckan under ledning av en matematikhandledare och kommer bland annat arbeta med gemensam planering utifrån Skolverkets program.
En annan satsning som vi redan har börjat med är vuxenledd skolmedling. Det är en konflikthanteringsmetod som vi tror mycket på och som har visat sig framgångsrik. Vi har tidigare utbildat en del personal i samarbete med ett företag som heter Medlingscentrum och i höst kommer vi att fortsätta den satsningen. Efter höstens satsning kommer över hälften av skolans personal gått medlingsutbildningen och på sikt ska alla gå. Mer information om skolmedling finns på Medlingscentrums hemsida www.medlingscentrum.se
Vi ser fram emot en spännande termin och att det är val snart, där skolfrågorna står i fokus hos många partier, gör inte hösten mindre spännande.

Återigen, välkomna till ett nytt läsår

Gunnar Broo

Dela:
Kategorier: