Till innehåll på sidan

Rektorsbrev augusti 2016

Välkomna alla elever och vårdnadshavare till ett nytt spännande läsår på Trollbodaskolan.

Äntligen blir skolan fylld av elever och aktiviteter. Personalen har varit på plats sen en vecka tillbaka och förberett sig inför kommande läsår. Det är alltid mycket som ska fixas i början av ett läsår. Men nu känner vi oss redo för att ge våra elever en så bra skolvardag som möjligt.

Fjolårets betygsresultat för årskurs nio var det högsta någonsin i Trollbodaskolans historia. Vårt betygsmeritvärde hamnade på 270. Att höja resultaten är ett långsiktigt arbete där hela skolan är inblandade, från förskoleklass till nian. Jag tror det som gör oss så bra är att vi försöker arbeta utifrån det som vi har som värdegrund och verksamhetsidé. ”Skolans huvuduppgift är att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vår verksamhetsidé är att medvetet arbeta med att utveckla elevernas förmågor och lärandets alla former genom ett helhetsperspektiv. För att kunna genomföra detta måste skolans miljö vara trygg och inspirerande. Det är viktigt att skapa en känsla av ett tillåtande klimat där man som elev kan få pröva sina vingar och samtidigt veta att man får hjälp om de inte bär. Det är viktigt att elever och vuxna bemöts på ett respektfullt sätt och att alla känner att det de har att säga tillmäts värde. Gemensamma ramar och förhållningssätt är viktiga grunder för att känna delaktighet och ansvar.”

Vi är naturligtvis fullt medvetna om att vi kan bli bättre på allt och det finns vissa fokusområden som vi behöver arbeta extra mycket med tillsammans med våra elever. Ett sådant exempel är studiero. Vi är inte helt nöjda med det och tänker i år fortsätta vårt arbete med det.

Våra paviljonger kommer troligen bli klara någon gång i mitten av terminen. Vi har ännu inte bestämt hur vi ska använda dessa lokaler. Ett som är säkert är i alla fall att vi kommer att ha nytta av dem. Det blir fyra stora fräscha klassrum.

Jag vill påminna alla vårdnadshavare om vad som gäller för ledighet. Ledigheter kan beviljas för enskilda angelägenheter. Vi gör alltid en individuell prövning utifrån varje elevs skolsituation. Inga ledigheter beviljas under perioder med nationella prov.

Slutligen vill jag påminna om den viktiga roll du som vårdnadshavare har i ditt barns skolgång. Ditt stöd och att vårdnadshavare och skola har en bra dialog är avgörande för elevens skolgång.

Återigen, välkomna till ett nytt läsår!

 

Birger Sasse
Tf rektor
Trollbodaskolan

Dela:
Kategorier: