Till innehåll på sidan

Rektorsbrev augusti 2020

Nu är det skolstart och det är dags att säga välkommen åter till alla elever och vårdnadshavare på Trollbodaskolan. Fritidshemmet har varit öppet några veckor och lärare och ledning har arbetet de senaste veckorna för att göra höstterminen 2020 till något alldeles speciellt.

Vårterminen 2020 var speciell på grund av pandemi och hur vi skulle förhålla oss till Coronavirus. Höstterminen 2020 vill vi på skolan ska vara speciell av andra anledningar. Vi har under våren och sommaren arbetat med utvärdering, rekrytering och planering av det kommande läsåret, och nu vill vi presentera Trollbodaskolan 2.0, en nystart för skolan. Under tre år arbetar vi med en särskild satsning kallad Synligt Lärande, vi vill att vår undervisning ska hålla så hög kvalitet som möjligt, allt för att våra elever ska nå så goda resultat som möjligt.

Mer information om vad som händer i respektive klass och på skolan presenteras fortlöpande av ansvariga mentorer och skolledning. Rektor publicerar regelbundet informationsbrev på Skolplattformen och det går naturligtvis bra att ta kontakt med skolledning så fort man har en fundering eller fråga om skolans verksamhet.

När skolan har arbetsplatsförlagd träff ca en gång i månaden på tisdagar 16.00 – 17.00 är skolans ordinarie personal inte på plats på fritids, se nedanstående datum. Denna tid har vi vikarier på fritidshemmet. Vi ber därför er som har möjlighet att hämta era barn senast kl. 15:45 dessa datum att göra det. Vi ber er också att meddela senast två veckor innan om detta inte är möjligt, så att vi har möjlighet att planera för rätt antal vikarier sett till antalet barn som kommer att närvara efter kl. 15:45.

Skolan har anställt både nya lärare och ny biträdande rektor, jag hänvisar till hemsidan för mer information.

Förvaltningen ger också denna termin riktlinjer för hur vi hanterar situationen med Coronavirus. Det är inga skillnader från de riktlinjer som gällde vid föregående termins slut. Vi ber er därför att följa informationen ni får på Skolplattformen.
Alla på skolan välkomnar elever och vårdnadshavare till ett nytt och spännande läsår, här kommer viktiga datum inför kommande läsår.

Mats Östholm, rektor på Trollbodaskolan

 

Skolstart, onsdag 19/8:
Förskoleklass- årskurs 9 klockan 09.00 – avslut med skollunch, tiden varierar mellan årskurserna

Torsdag 20/8:
Förskoleklass klockan 09.00 - 12.00, åk 1-6 08.00 – 12.00, åk 7-9 09 - 13.30

Fredag 21/8:
Förskoleklass klockan 09.00 - 12.00, åk 1-6 08.00 – 12.00, åk 7-9 09 - 13.30

Övriga viktiga datum:

Arbetsplatsträff läsåret 20/21, tisdagar:
25 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november, 12 januari, 9 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj

11 januari - Studiedag och terminsstart, fritidshemmet öppet som vanligt

11 mars - Studiedag, jourfritids - endast vikarier på fritidshemmet

Vecka 9 - Sportlov

Vecka 14 – Påsklov

11 juni är det skolavslutning
 

Dela:
Kategorier: