Till innehåll på sidan

Rektorsbrev december 2013

JULBREV 2013

Hej,
Idag är det julavslutning och ännu en termin har passerat. Om jag räknar rätt är det min 66:e termin sedan jag började arbeta som lärare 1981 och alla terminer är olika. Så blir det när man arbetar med människor och det är det som är en stor del av tjusningen med att arbeta i skolans värld.
Varje dag är ny och oförutsägbar och det enda man kan vara säker på är att när arbetsdagen är slut så såg den inte ut som man trodde på morgonen.

Som jag har nämnt tidigare har alla kommunala grundskolor i Stockholm granskats av Skolinspektionen 2013.
Det finns många skolor i Stockholm och Skolinspektionen kom till oss först i december. I går fick jag deras inspektionsbeslut och jag citerar
”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.”
Inspektionens uppdrag är att ha felfinnarglasögonen på sig och man kan jämföra det med bilprovningen så bättre beslut än så här kan man inte få.
Det betyder inte att vi kan slå oss till ro och säga att allt är bra. Resultatet av en inspektion är färskvara och vi måste vara på tå varje dag för att hålla en hög och bra nivå.
Just nu, på avslutningsdagen, känns det som vi fått en bra julklapp av Skolinspektionen och den känslan tar vi med oss in i jullovet.

Jag vill tacka alla elever, alla föräldrar och all personal för den här terminen och önskar er alla en riktigt GOD JUL.

Gunnar Broo

Dela:
Kategorier: