Till innehåll på sidan

Rektorsbrev januari 2013

Rektorn har ordet: januari 2013
 

Hej,
 

Nu har vi fått uppleva lite riktig vinter med snö och kyla. Det är ett annat ljus i januari än innan jul och trots kylan finns det en föraning om dagsmeja, takdropp och värmande sol.
 

När det gäller skolans IT-satsningar känns det också som det är töväder.
Det ekonomiska resultatet för 2012 visade på ett litet överskott och det ska vi använda till att skaffa fler elevdatorer.
Sedan mitten av höstterminen har alla vårdnadshavare möjlighet att logga in på Skolwebben. Som vi har uppfattat det har det fungerat bra även om det alltid är smärre problem när man startar något nytt. Här på hemsidan kan ni läsa all information ni behöver om Skolwebben.
 

Utbildningsförvaltningen har beslutat att alla kommunala grundskolor ska ha samma layout på sina hemsidor och använda samma webbverktyg, Drupal. Det kommer att förenkla hanteringen av hemsidan för oss. Vi kommer att lansera vår nya hemsida under våren.
 

Förra veckan hade vi ett välbesökt informationsmöte inför ansökan till förskolklass. Under rubriken Nyheter här på hemsidan kan ni titta på den powerpointpresentation vi visade.
 

Ett ständigt pågående uppdrag är ha en organisation som är ändamålsenlig utifrån de krav som ställs i läroplan och skollag.
Läroplanen har en indelning i vad som ska studeras i åk 1-3, 4-6 och 7-9. Vi har idag en organisation med arbetslag F-2, 3-5 och 6-9.
Från 2015 ställs striktare krav på lärarbehörighet. Lärare som idag är behöriga kommer kanske inte vara behöriga för alla de ämnen och årskurser där de undervisar när de nya reglerna träder i kraft. Därför gör vi en inventering av behörigheterna utifrån de regler som ska gälla från 2015.
Målet är att senast 2015 ha en organisation som stämmer överens med läroplanen och där rätt person är på rätt plats utifrån behörighet.
Vi har tillsatt en grupp som håller på att arbeta med frågan, men än så länge finns inga beslut, varken om vad som ska göras eller när det ska göras.
 

Till sist vill jag påminna om att det är ett nytt telefonnummer för sjukanmälan av elever i åk 6-9. 508 418 36 och ingenting annat.
För åk F-5 gäller samma rutiner som tidigare.
 

Hälsningar
Gunnar Broo
Rektor Trollbodaskolan

Dela:
Kategorier: