Till innehåll på sidan

Rektorsbrev januari 2016

Hej,

2016 har bara börjat och vi har ett helt nytt år framför oss, med nya glädjeämnen och nya utmaningar.

Vi har börjat året med åttornas skidresa till Romme. Det är härligt att kunna ge eleverna en skiddag på skolans bekostnad. För de som brukar åka till fjällen och åka skidor på jul- eller sportlov blir det ytterligare en skiddag och för de som aldrig har åkt utför tidigare kan det bli ett minne för livet.

Ekonomi brukar inte vara så roligt att prata om eftersom det oftast handlar om brist på pengar, men nu kan vi konstarera att efter ett par år där vi har gnetat och vänt på varenda krona så går vi in i 2016 med en ekonomi i balans och det gör arbetet mycket lättare.

Till glädjeämnena hör också att de goda betygsresultaten från i våras inte var någon engångshändelse utan höstterminsbetygen ser minst lika bra ut som i våras.

Ett annat glädjeämne är den statliga lågstadiesatsningen som gör att vi kan öka lärartätheten på lågstadiet med två personer så det finns en hel del att glädja sig åt.

 

En nyhet för det här läsåret är att några delar av de Nationella Proven lades på höstterminen. Förhoppningsvis innebär det att det blir lite mindre stressigt för eleverna och lärarna i nian i vår

 

Hösten 2015 präglades mycket av flyktingsituationen i Europa och de många nyanlända eleverna som behöver en skolplats. Som det har varit hittills har några få skolor tagit emot många nyanlända elever och många skolor, däribland Trollbodaskolan, tagit emot få eller inga nyanlända. Skälet är närhetsprincipen, det vill säga att man ska erbjudas en skolplacering i närheten av sitt boende.

Som ni kanske redan har läst i media så finns det nu ett förslag, som ska tas upp i Utbildningsnämnden, att till hösten placera skolpaviljonger i anslutning till skolor som i dag inte tar emot så många nyanlända elever för att skapa fler elevplatser. Då kan man fördela de nyanlända eleverna på ett sätt som bättre gynnar integrationen.

Just nu vet jag inte mycket mer än det som står i media, men när det finns ett färdigt beslut kommer jag att informera mera.

Med detta önskar jag oss alla en trevlig, givande och kunskapsfylld vårtermin.

 

Gunnar Broo

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: