Till innehåll på sidan

Rektorsbrev oktober 2014

Hej,

Så har det blivit oktober och sommaren är ett minne blott. Nu när jag skriver piskar regnet och vinden viner och då är det svårt att se skönheten i hösten.
Annat var det förra veckan när vi hade friluftsdagar och kunde njuta av ett härligt höstväder med sol och träd som började skifta i höstfärger.

Precis som alla andra skolor har Trollbodaskolan en likabehandlingsplan som ska skrivas ny varje år. Just nu är vi mitt uppe i det arbetet.
I år kommer vi att använda ett material som Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram som heter ”Plan för skolan”.
Planen ska utgå från en kartläggning av tryggheten på skolan och den sker genom det som ”Plan för skolan” kallas husmodellen.
Det går i korthet ut på att alla elever får en skiss på ett hus, som ska föreställa Trollbodaskolan, med alla olika rum och funktioner utsatta. Där ska eleverna enskilt, efter instruktion från sina lärare, markera platser eller områden som de upplever som otrygga.
I anslutning till att de markerar platser på husmodellen gör vi en kort trygghetsenkät.
På det sättet får bi en bättre bild av hur alla elever upplever tryggheten. Ju mer vi vet desto bättre kan det förebyggande arbetet bli.
Nu blir det första gången vi arbetar enlig DO:s plan och vi tror att det ger en bra grund för vårt fortsatta trygghetsarbete.

Snart är det halvtidspaus på höstterminen och det känns alltid välbehövligt. Det brukar märkas på eleverna att de är trötta innan höstlovet.
När eleverna är tillbaka vecka 45 är sommartiden slut och vi kan sova en timme längre på morgonen och det brukar hjälpa en del.

Sedan jag skrev mitt förra brev har det varit val och det är nya majoriteter både i riksdagen och i stadshuset. Än så länge vet vi inte hur det påverkar vardagsarbetet i skolan, men det får jag säkert anledning att återkomma till.

Gunnar Broo

Dela:
Kategorier: