Till innehåll på sidan

Årskurs 1-2G

Frånvaroanmälan görs i Skolplattformen.

Telefonnummer till 1-2G: 08-508 418 48.

I enhet 1-2G undervisas klass 1G och 2G. Enheten kallas även Fröhuset och ligger i hus G.

Antal: 4