Årskurs 1-2G

Arbetslaget Fröhuset är ansvarig för årskurs 1-2G. 

Tel: 08-508 418 48

Frånvaroanmälan på tel: 08-508 418 48